วิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ง 32297

23 ก.พ.

ชื่อโครงงาน เรื่องประวัติหมู่บ้านโนนค้อ
ผู้จัดทำ ชื่อ นางสาวนารินทร์ แพงบ้ง
ครูผู้สอน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถาม
ทำไมต้องศึกษาประวัติของหมู่บ้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ที่มาของโครงงาน
อยากทราบประวัติความเป็นมาและอยากทราบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อศึกษาประวัติของหมู่บ้านโนนค้อ

Hello world!

7 ม.ค.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!